Despre companie

Despre companie

DAAC Hemres

 

LOGO DAAC Hermes   1267x134  

Compania DAAC Hermes S.A. – cel mai mare importator auto din Moldova – este dealer al  mărcilor cu renume mondial:
Land rover, Jaguar, Volvo, Skoda, Ford, Mazda, Renault, Dacia, Nissan, Suzuki, Geely.

Rețeaua saloanelor și a stațiilor de deservire tehnică, amplasate pe întreg teritoriul țării, asigură clienților companiei alegerea optimă și ce3l mai înalt nivel de deservire

Oferim întregul spectru de servicii calitative în comercializarea și deservirea automobilelor:

Procurarea în leasing sau în rate, deservirea în perioada de garanție și post-garanție,  schimbul automobilului conform sistemului  TRADE IN , etc.

Mai oferim clienților automobile cu parcurs de la licitațiile europene cu renume   –  zilnic, în saloanele de comercializare a automobilelor cu parcurs din or. Chișinău și Bălți, oferim peste 100 de modele.

Lider al pieței auto din Republica Moldova, în prezent  compania  DAAC Hermes S.A deține  50% din volumul acesteia.

Informație:

  • Informații pentru persoanele interesate, Consiliul DAAC Hermes S.A. la ședința din 09.01.2020 a decis să plătească dividende provizorii în sumă de 20 de lei pe o acțiune, a societății, aflată în circulație.
     
  • Informații pentru persoanele interesate, Consiliul DAAC Hermes S.A. la ședința din 27.01.2020 a decis să plătească dividende provizorii suplimentare în valoare de 25 de lei pe o acțiune, a societății, aflată în circulație.

Date:

Denumirea completa

Societatea pe actiuni "DAAC-HERMES"

Denumirea prescurtata

"DAAC-HERMES" SA

Sediul

MD-2069, str. Calea Ieșilor 10, mun. Chisinau

E mail

info@daac-hermes.md

Președinte
Conducătorul organului executiv

CHIRTOCA VASILI 

Consiliu

CHIRTOCA VALENTINA - Presedinte

SCERBINSCHI IGOR

GONCEAR MARIANA

HINCULOV VLADIMIR

NOVICOV VLADIMIR

Comisia de Cenzori

KALININA T.A. - Presedinte

DIMITROVA L.I.

POPESCU T.

IDNO

1002600009035

Data înregistrării

19.05.1994

Capital social

10.150.560 lei

Numărul de acțiuni

507.528 unități

Valoarea nominala

 20 lei

Genurile principale de activitate

a)      Comerţul cu autovehicule

b)       Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

c)       Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule

d)      Vînzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor; vînzări de piese şi accesorii aferente

e)      Închirierea autoturismelor

f)        Producţia de autovehicule

g)      Activităţi de cercetare a pieţei şi de sondaj al opiniei publice

h)      Activităţi de consultare pentru afaceri şi management

i)        Cultura vegetala

j)        Alte specializari in cultura plantelor

k)      Cultura legumelor, pomicultura si cresterea productiei de pepiniera

l)        Cresterea productiei de pepiniera

m)    Cultura pomusoarelor, fructelor, nucilor si altor culturi fructifere

n)      Servicii pentru agricultura

o)      Alte servicii in cresterea productiei agricole

p)      Exploatarea sistemelor de irigare si desecare

q)      Captarea, epurarea si distributia apei

r)       Silvicultura

s)       Piscicultura, activitatea crescatoriilor de peste si a fermelor de peste

t)       Alte activitati recreative

u)      Comertul cu ridicata pe baza de tarife sau contracte

 

Drepturile principale al acționarilor

1. Dreptul de a fi informat.

2. Acţionarul este în drept:

1) să-şi exercite drepturile fără a întîmpina bariere informaţionale instituite de societate;

2) să fie informat despre drepturile sale şi modul în care acestea pot fi exercitate;

3) să obţină informaţiile solicitate de la societate în timp util;

4) să fie informat despre structura capitalului şi înţelegerile care permit persoanelor ce acţionează în mod concertat să exercite controlul asupra societăţii;

5) să solicite prezentarea informaţiei privind convocarea adunărilor generale ale acţionarilor prin notificări electronice, ca un mod suplimentar de informare.

3. Dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale a acţionarilor.

4. Dreptul de a primi dividende.

5. Dreptul de a transmite sau de a înstrăina acţiunile în condiţiile legii.

6. Dreptul de preempţiune la subscrierea acţiunilor nou-emise.

7. Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale societăţii.

8. Alte drepturi prevazute de Statut.

 

Prevederile Statutului Societății  privind convocarea adunării generale acționarilor și modul de înștiințare

Publicarea anunțului privind organizarea Adunării Generale Ordinare Anuale se efectuează nu mai târziu de 30 de zile înainte de ţinerea ei în PP Capital Market.

Ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor nu poate fi modificată din moment ce a fost anunţată acţionarilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.

Acţionarii sunt în drept să adreseze întrebări şi să obţină răspunsuri la acestea, să propună rezoluţii şi să participe la Adunările Generale.

 La Adunarea Generală a Acţionarilor, votarea se face după principiul „o acţiune cu drept de vot - un vot", cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Comunicarea cu Societatea poate avea loc prin corespondență sau prin intermediul tehnologiilor informaționale (email).

 

DAAC Hermes SA este o entitate de interes public, care dezvăluie public informația prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (în continuare – MSI) https://emitent-msi.market.md

Lista de acte:

2022

- Raport audit 2022

- Raport conducerii 2022

- Situatiile Financiare 2022

2021

- Raport audit 2021

- Raport conducerii 2021

- Situatiile Financiare 2021

2020

- DAAC Hermes Anunț pentru 05.06.2020

- Comunicat decizii DAAC Hermes AGA 05.06.2020

- DH Comisia de cenzori 22.05.2020

- Raport audit 2019 DAAC Hermes 30.04.2020

- Deciziile AGEA DH 24.04.2020

- Anunț Adunarea Actionarilor 24.04.2020

- PRV DH dividende 27.01.2020

- PRV Consiliu DH dividende intermediare 09.01.2020

2018- 2019

- Raportul organului executiv репtru апul 20l9

- Situatiile financiare 2019

- Положение о деловой этике DAAC HERMES SA 2009

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ органов управления  за 2018 год

- Raport anula  DAAC HERMES pentru anul 2018 CNPF

- PRV CD DH dividende intermediare

- Extras PRV AGA DH 08.05.2019 Dividende

- Extras PRV AGAA 27.04.2018 Dividende

- Declaratia de guvernanta corporativa DH

- CODUL de  СС  DAAC

- Aviz AGA pentru 25.10.19

- Aviz AGA pentru 19.09.19

- AGA 19.09.19 Anunț Decizii

 -Aviz AGA pentru 08.05.19

- AGA 08.05.19 Anunț Decizii